หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เที่ยวเกาะไหหลำ เมืองวันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนธันวาคม 2559
อ่านต่อ
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนตุลาคม 2559
อ่านต่อ
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนกันยายน 2559
อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนกสิงหาคม 2559
อ่านต่อ
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 33 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
อ่านต่อ
 
59-06-11 ปฐมนิเทศน์เยาวชนเข้าค่ายที่เกาะไหหลำ
อ่านต่อ
59-04-30 งานประชุมสามัญประจำปี 2559
อ่านต่อ
 
59-03-19 งานประชุม 9 สมาคม
อ่านต่อ
59-01-17 การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อ่านต่อ
 
59-01-16 งานประชุมไหหลำสัญจรนครขอนแก่น
อ่านต่อ
58-12-26 งานสังสรรค์ปีใหม่สมาคม
อ่านต่อ
 
58-12-20 พิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือ ประจำปี 2558
อ่านต่อ
58-12-10_15 เที่ยวไหหลำกับสมาคม
อ่านต่อ
 
58-11-21 การประชุมภาคเหนือสัญจรที่ จ.สุโขทัย
อ่านต่อ
58-10-29 งานประชุมไหหลำโลกที่ประเทศออสเตรเลีย
อ่านต่อ
 
58-09-13 ต้อนรับคณะชาวจีนโพ้นทะเล
อ่านต่อ
58-08-09 งานสถาปนาคณะกรรมบริหาร สมาคมใหหนำแห่งภาคใต้ จ.สงขลา
อ่านต่อ
 
58-07-18 การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ จ.ชุมพร
อ่านต่อ
58-06-06 การประชุมภาคเหนือสัญจร ทึ่ จ.พะเยา
อ่านต่อ
  
ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2566
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
.............................................................
   ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00001
    เดือนนี้ : 00688
    ทั้งหมด : 33784
    Online : 00001