หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารสำหรับดาว์นโหลด
 1. จม. แจ้งองค์กรเปิดรับยื่นเรื่องรางวัลเรียนดีฯ แบบฟอร์มและกฏเกณฑ์
 2. ใบประกาศเปิดรับสมัคร
 3. ขั้นตอนปฎิบัติการยื่นเรื่อง
 4. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารรางวัลเรียนดี
 5. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขอทุนช่วยเหลือการศึกษา
 6. ใบสรุปรายชื่อผู้ยื่นขอรับรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา
 7. แบบขอรับรางวัลผลการเรียนดี
 8. หลักเกณฑ์รางวัลเรียนดี
 9. แบบฟอร์มขอทุนช่วยเหลือการศึกษา
 10. หลักเกณฑ์ขอทุนช่วยเหลือการศึกษา
 11. หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล