หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ
การประชุมออนไลน์ "ร่วมกันเสวนาพัฒนามาตุภูมิ" โดย คุณ หลี ไฉ หว้าง ผู้อำนวยการสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ พร้อมคณะ และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
อ่านต่อ
 
งานประชุมสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565 โดยมี คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 และสมาชิกสมาคม On line และ On site เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
อ่านต่อ
 
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่
อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเกรียงไกร ไกรธีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 36 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
อ่านต่อ
 
พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าไท้วา (ไท้ฮั้ว) ตลาดน้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ
พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว (บางรัก) วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ
 
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน
อ่านต่อ
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ
 
พิธีไหว้วันเกิดเจ้าแม่ทับทิมประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ
พิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิมนครราชสีมา โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
อ่านต่อ
 
หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ และ OR Code ประชุมใหญ่วิสามัญ
อ่านต่อ
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาตามโครงการฝึกอบรมผู้มีทักษะพิเศษ
อ่านต่อ
 
งานพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการ สมัยที่ 36
อ่านต่อ
พิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ประจำปี 2564
อ่านต่อ
 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้า
อ่านต่อ
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถ.เจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.10 น.
อ่านต่อ
 
เช้าวันนี้ที่ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ถ.สุรวงศ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายกสมาคมใหหนำฯ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ เหรัญญิก สมาคมการค้าไทยไหหลำ ร่วมประกอบพิธีไหว้บะจ่าง ตามประเพณี
อ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
 
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 ได้ต้อนรับ คุณ หลิว จิ้ง ซือ กงสุลฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และคุณ จ้าว เหวิน ถิง เลขาฯ สถานทูตจีน เดินท
อ่านต่อ
คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์และประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 35 เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบา
อ่านต่อ
  
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2563
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00057
    เดือนนี้ : 01943
    ทั้งหมด : 98535
    Online : 00002