หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
อ่านต่อ
งานพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่ 34 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ
 
การประชุมสมาพันธ์องค์กรไหหลำโลก ครั้งที่ 15 ณ ฮ่องกง
อ่านต่อ
ประกาศสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 34
อ่านต่อ
 
พิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ ประจำปี 2559
อ่านต่อ
ท่านนายกเสรี และกรรมการสมัยที่ 33 ร่วมแจกที่สนามหลวง เพื่อเป็นราชสักการะ เมื่อวันที่ 17-11-59
อ่านต่อ
 
รายการทัวร์เกาะไหหลำ วันที่ 7-12 ธ.ค. 59 / 8-13 ธ.คม 59 / 9-14 ธ.คม. 59
อ่านต่อ
กำหนดวันรับยื่นรางวัลเรียนฯ ปี 2559
อ่านต่อ
 
ทัวร์เกาะไหหลำ 6 วัน (8-13 ธ.ค. 59)
อ่านต่อ
ท่านนายกเสรี ตันชูเกียรติและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมสัญจรภาคเหนือ จ.แพร่ (18-06-2559)
อ่านต่อ
 
คำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ ณ วันที่ 30-05-59
อ่านต่อ
ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2558
อ่านต่อ
 
พิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 33 โดยมีท่านเสรี ตันชูเกียรติ เป็นนายกสมาคมฯ
อ่านต่อ
โปรแกรมการเดินทางเข้าร่วมประชุมไหหลำโลก ณ ประเทศออสเตรเเลีย ปี2558
อ่านต่อ
 
ประกาศการจัดการเลือกตั้ง ปี2558
อ่านต่อ
ท่านายกเสรี ตันชูเกียรติ พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 32 ร่วมงานสถาปนนายกสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58
อ่านต่อ
 
การกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงครั้งแรกอีกครั้ง จาก กรุงเทพ-ไหไข่ว มณฑลไหหลำ ด้วยความร่วมมือจากนายกเสรี ตันชูเกียรติ กับ รัฐบาลจีนมณฑลไหหลำ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 58
อ่านต่อ
คณะหนังสือพิมพ์สากลได้มาเยี่ยมเยืยนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 58
อ่านต่อ
 
คณะชาวจีนโพ้นทะเลได้มาเยี่ยมเยืยนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 58
อ่านต่อ
คณะกรรมการสมัยที่ 32 นำโดยท่านนายกเสรี ตันชูเกียรติ เข้าร่วมการประชุมไหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13-12-57 จ.นครสวรรค์
อ่านต่อ
 
ท่านนายเสรี ตันชูเกียรติและคณะกรรมการสมัยที่ 32 ได้ตอนรับคณะครูมหาวิทยาลัยไหหลำ เมื่อวันที่ 15-21 พ.ย. 57
อ่านต่อ
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าไทยไหหลำ ร่วมมือจัดเสวนา เรื่อง
อ่านต่อ
  
ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2560 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00009
    เดือนนี้ : 00588
    ทั้งหมด : 81541
    Online : 00001