หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)


  
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
(ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaF_nSgQBJqy3jDOYm3sNr-kznJDUje1KAhltqlq_QsXfc0w/viewform
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์
เอกสารวาระประกอบการประชุมออนไลน์
https://drive.google.com/file/d/1nadp92W6PSoeTy9EuZ9d1MWM-3N3F7DG/view?usp=drivesdk
 เอกสารวาระประกอบการประชุมออนไลน์
กิจกรรมสมาคมฯ สมัยที่ 35 ที่ผ่านมา (วารสารสมาคมใหหนําฯ เล่ม ที่ 2)
http://online.anyflip.com/iprly/fiwg/mobile/index.html
 กิจกรรมสมาคมฯ สมัยที่ 35 ที่ผ่านมา (วารสารสมาคมใหหนําฯ เล่ม ที่ 2)
เอกสาร อธิบายวิธีเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Join  Meeting)
https://drive.google.com/file/d/1rF_NrgvQuuTSWsO_x_xnw2tNNBSVOKCF/view?usp=drivesdk
 เอกสาร อธิบายวิธีเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Join  Meeting)
คลิปวีดีโอ อธิบายวิธีเข้าร่วมการประชุมออนไลน์  (Video Join Meeting)            
https://drive.google.com/file/d/1f6adLUvEjKy4Gj2nSqZ3TiWXQKSQf8lQ/view?usp=drivesdk
 คลิปวีดีโอ อธิบายวิธีเข้าร่วมการประชุมออนไลน์  (Video Join Meeting)