หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
.............................................................



 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................




สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน





พิธีไหว้ป้ายบรรพบุรุ สุสานใหหนำ ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายกและประธานฝ่ายสุสาน
คุณไพบูรย์ เหล่าพันธ์งาม กรรมการที่ปรึกษานายกสมาคม
คุณสิทธิ์ศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายสุสาน
คุณพูนพิพัฒน์ ธีรานุรักษ์ อนุกรรมการฝ่ายศาลเจ้า
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
และสมาชิกสมาคมใหหนำฯ
เข้าร่วมพิธีไหว้ป้ายบรรพบุรุษ(ดังโต้ย)
ณ สุสานใหหนำฯ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
thai-hainan_2022-12-25 generated by VisualLightBox.com