หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ไท้วา ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ตลาดน้อย


  
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36
เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ไท้วา
ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ตลาดน้อย
thai-hainan_2022-08-09_1 generated by VisualLightBox.com