หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ประจำปี 2564


  
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมฯ
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า
คุณชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ รองเลขาธิการฝ่ายจีน
เข้าร่วมทำพิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ประจำปี 2564
ซึ่งปีในนี้ทางศาลเจ้าได้จัดงานแบบเรียบง่าย
และ ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
เมื่อวัน 21 สิงหาคม 2564
thai-hainan_2021-08-21