หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้า


  
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก/นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายก/เลขาธิการสมาคมใหหนำฯ
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต ประธานฝ่ายวัฒนธรรมฯ
คุณอติพร ศิริพัฒน์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ด้านความร่วมมือทางการค้า
ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
กับ
กรมพาณิชย์มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์
โดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
thai-hainan_2021-08-20