หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรร


  
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกสมาคมฯ
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
พร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และอัตราการเต้นของชีพจร รุ่น VS600 จำนวน 1 เครื่อง
มูลค่า 65,000 บาท ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในโครงการใหหนำสู้ภัยโควิด-19
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
thai-hainan_2021-01-19_01