หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พิธีทำบุญบรรพบุรุษ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย


  
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
คุณชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ รองเลขาธิการฝ่ายจีน
คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส กรรมการที่ปรึกษา
คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายกฎหมาย
คุณตุ้น เมฆราตรี ผู้จัดการสมาคม
เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญบรรพบุรุษ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย
โดยมี คุณวิวัฒน์  ตันติยวรงค์ ประธานชมรมใหหนำสุโขทัย ประธานจัดงาน
คุณปัญจพัฒน์ จิตรมหรรณพ นายกสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก
คุณเนาวลักษณ์ อภิชาติตรากูล นายกสมาคมใหหนำสวรรคโลก
และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกวางตง อ.เมือง จ.สุโขทัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-11-15_2