หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก/ประธานศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว (บางรัก) คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล กรรมการที่ปรึกษานายก คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส กรรมการที่ปรึกษา คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเ


  
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก/ประธานศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว (บางรัก)
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล กรรมการที่ปรึกษานายก
คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส กรรมการที่ปรึกษา
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
ร่วมจัดงานทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว (บางรัก)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
thai-hainan_2020-08-30