หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์/ประธานศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) สามเสน คุณประวัติ หาญรัตนะ อุปนายก คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ รองเลขาธิการฝ่ายจีน และคณะกรรมก


  
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์/ประธานศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว
(ศาลเจ้าแม่ทับทิม) สามเสน
คุณประวัติ หาญรัตนะ อุปนายก
คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
คุณชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์ รองเลขาธิการฝ่ายจีน
และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
ร่วมจัดงานทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) สามเสน
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
thai-hainan_2020-09-01