หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร พร้อมทั้งคณะกรรมการสมัยที่ 35 และชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย ได้ร่วมปฐมนิเทศ เยาวชนจำนวน 26 คน เพื่อไปเข้าค่ายเยาวชนฤดูหนาว ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562


  
ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
พร้อมทั้งคณะกรรมการสมัยที่ 35 และชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมปฐมนิเทศ เยาวชนจำนวน 26 คน
เพื่อไปเข้าค่ายเยาวชนฤดูหนาว ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
thai-hainan 2019-10-11