หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสมัครสมาชิกใหม่
สมัครสมาชิกใหม่สมาคมใหหนําแห่งประเทศไทย แบบออนไลน์
วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย


 


ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย


 

ดาวน์โหลดเอกสาร วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร  แบบฟอร์มแก้ไข เปลี่ยนแปลง บัตรหาย

 

วิธีการขอเปลี่ยน แก้ไข ชื่อ-นามสกุล
หรือ บัตรหาย สมาชิกเก่าขอบัตรใหม่
วิธีการขอเปลี่ยน แก้ไข ชื่อ-นามสกุล หรือ บัตรหาย สมาชิกเก่าขอบัตรใหม่
 
  
ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2566
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
.............................................................
   ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00001
    เดือนนี้ : 00688
    ทั้งหมด : 33769
    Online : 00002