หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
คุณดิเรก วงศ์ไวโรจน์ อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณสุรชัย วิชินโรจน์จรัล อุปนายก
คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก
คุณชัยโรจน์ พูนทรัพย์มณี อุปนายก
คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
คุณหมิง ฟู อุปนายก
คุณปรีชา บูชางกูร อุปนายก
คุณธีรยุทธ์ หงษ์สวัสดิ์ อุปนายก
คุณวั้นพงษ์ แซ่ด่าน อุปนายก
คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37
เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมไฮ่หน่ำตระกูลลี่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ
และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมไฮ่หน่ำตระกูลลี่ และภัตตาคารอรีส
พุทธมณฑล สาย 5

thai-hainan_2024-05-26 generated by VisualLightBox.com