หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมบ่างตระกูล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมบ่างตระกูล


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
คุณดิเรก วงศ์ไวโรจน์ อุปนายก
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณวัฒกร ชาติวิวัฒน์พรชัย อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณสุรชัย วิชินโรจน์จรัล อุปนายก
คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก
คุณชัยโรจน์ พูนทรัพย์มณี อุปนายก
คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
คุณพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ อุปนายก
คุณหมิง ฟู อุปนายก
คุณปรีชา บูชางกูร อุปนายก
คุณธีรยุทธ์ หงษ์สวัสดิ์ อุปนายก
คุณวั้นพงษ์ แซ่ด่าน อุปนายก
คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37
เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมบ่างตระกูล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ
และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมบ่างตระกูล
thai-hainan_2024-01-14 generated by VisualLightBox.com