หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มณฑลไหหลำ (CCPIT HAINAN)


  
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา10.30 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มณฑลไหหลำ (CCPIT HAINAN)
โดยมี คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
พร้อมด้วยอุปนายก และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 37
ให้เกียรติต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ คุณเฉิน หงเลี่ยง
รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลไหหลำ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์กร และผู้ประกอบการจากมณฑลไหหลำรวม
11 ท่าน ในบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรี
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
thai-hainan_2023-06-26 generated by VisualLightBox.com