หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “รวมภูมิปัญญายิ่งใหญ่ของนักธุรกิจจีน เขียนบันทึกบทใหม่ของชาวจีน”


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 37
ได้มอบหมายให้คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก
คุณสุชาติ หิรัญย์กนกกุล อุปนายก
คุณวิโรจน์  โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก
เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16
ในหัวข้อ “รวมภูมิปัญญายิ่งใหญ่ของนักธุรกิจจีน
เขียนบันทึกบทใหม่ของชาวจีน”
โดยมีพลเอกสุรยทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
และนายเกา หยุนหลง
ประธานคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน  กล่าวเปิดงาน
พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง ณ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
thai-hainan_2023-06-25 generated by VisualLightBox.com