หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม งานครบรอบ 100 ปี สมาคมเจียงเจ๊


  
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 37
พร้อมด้วย
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณหมิง ฟู อุปนายก
ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี
สมาคมเจียงเจ้อ (เซี่ยงไฮ้) ประเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำประเทศไทย
ท่านหลิว กวงซิน อุปทูตฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล, คุณกร ทัพพะรังสี
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และผู้นำจากชมรม 9 สมาคม
และองค์กรชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ณ หอประชุมกวงฮั่วตึ้ง ชั้น 9 อาคารไทยซี.ซี.
thai-hainan_2023-07-22 generated by VisualLightBox.com