หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 งานประชุมสันนิบาตภาคใต้ครั้งที่ 62


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต
ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 62
ฯพณฯ เสิ่น ผิง กงสุลและเลขานุการเอก สำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ต
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดี
และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ประธานศาลเจ้าไหหลำภูเก็ต
เป็นเจ้าภาพกล่าวรายงาน

ในการนี้คณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าไทยไหหลำ
เข้าร่วมประชุมดังนี้
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร
อุปนายกสมาคมและนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมฯ
พร้อมคณะกรรมการ
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ
เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ กล่าวรายงานกิจกรรมสมาคมฯ
และว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ประธานศาลเจ้าไหหลำภูเก็ต
เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

จากนั้นในช่วงค่ำ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสังสรรค์
ในบรรยากาศอัน
อบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีของเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
thai-hainan_2023-07-15-16 generated by VisualLightBox.com