หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 งานสถาปนาสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย


  
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยสมัยที่ 37
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายกและตรวจสอบ
เข้าร่วมงานฉลองสหพันธ์สมาคมเท่งไฮ้นานาชาติ สมัยที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรชาวจีนโพ้นทะเลทั้งในและต่างประเทศอย่างคับคั่ง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย
thai-hainan_2023-06-28 generated by VisualLightBox.com