หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เยี่ยมเยือน มูลนิธิตระกูลผู่


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์
พร้อมด้วยอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37
เข้าเยี่ยมเยือนมูลนิธิตระกูลผู่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13
ตระกูลแซ่ไหหลำ
พร้อมผู้นำและตัวแทนเยาวชนจาก 13 ตระกูลแซ่
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ
และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ มูลนิธิตระกูลผู่
thai-hainan_2023-05-28 generated by VisualLightBox.com