หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวูเกง


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ อุปนายก
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก
คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37
เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมวูเก็ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ
พร้อมผู้นำและตัวแทนเยาวชนจาก 13 ตระกูลแซ่
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ
และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมวูเก็ง
thai-hainan_2023-02-06 generated by VisualLightBox.com