หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ถวายอุปรากรจีน ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2566


  
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
ร่วมงานถวายอุปรากรจีนไหหลำ แด่ เจ้าแม่ทับทิมสามเสน
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน

และในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
คุณชูศักดิ์ สมทวีวุฒิกร ที่ปรึกษานายกสมาคม
คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการสมาคม
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองประธานฝ่ายศาลเจ้า
คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
พิธีลาเจ้า ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน
thai-hainan_2023-01-11-12 generated by VisualLightBox.com