หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

งานปีใหม่สมาคมใหหนำฯ สุขสันต์ สดใส ปีใหม่ ไหหลำ 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
พร้อมอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
นายกสมาคม ประธานชมรมองค์กรไหหลำและสมาชิกชาวไหหลำ
เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่สมาคมใหหนำฯ
ภายใต้ชื่อ สุขสันต์ สดใส ปีใหม่ ไหหลำ 2566
ในบรรยากาศอบอุ่น รื่นเริง และเปี่ยมด้วยมิตรภาพและความสามัคคี
ณ สโมสรสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
thai-hainan_2022-12-17 generated by VisualLightBox.com