หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธ


  
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนใหหนำ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ และ
คุณปัญจพัฒน์ จิตรมหรรณพ นายกสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเ
ทศไทย
เป็นประธานเปิดค่ายเยาวใหหนำฯ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรม
การสมาคมใหหนำฯ
ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
thai-hainan_2022-11-18 generated by VisualLightBox.com