หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม คุณรุ่งทิพย์ อภินิเวศ ที่ปรึกษาฝ่าย


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า
คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม
คุณรุ่งทิพย์ อภินิเวศ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี
ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565
ณ ศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี๊ยว บางรัก
thai-hainan_2022-08-07 generated by VisualLightBox.com