หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 โดยมี ฯพณฯ พัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประช


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
เข้าร่วมพิธีสถาปนานายกสมาคมการ
ค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17
โดยมี ฯพณฯ พัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศ
ไทย
ประธานหอการค้าไทย-จีน ประธาน 9 สมาคมจีน และตัวแทน 13 ตระกูลแซ่
เข้าร่วมงาน ณ สโมสรใหหนำแห่งประเทศไทย
  thai-hainan_2022-07-09 generated by VisualLightBox.com