หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ สู


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งป
ระเทศไทย สมัยที่ 36
ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราช
ทานฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี
ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญกระถาง
ธูปพระราชทานฯ
สู่ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (เจ้าแม่ทับทิมสามเสน)
และนำมาประดิษฐานยังเบื้องหน้า
เทวรูปเจ้าแม่ทับทิมตุ๊ยบ่วยเต๊
งเหนี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจิต ชัชวานิชย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและกล่าวถวายรา
ชสดุดี
ถวายเครื่องบูชาและจุดธูปเป็นปฐ
มฤกษ์
โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่า
งพร้อมเพรียงสมพระเกียรติ
thai-hainan_2022-06-25_2 generated by VisualLightBox.com