หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช
thai-hainan_2022-06-05 generated by VisualLightBox.com