หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ร่วมงานประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 50 และร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 36
เข้าร่วมงานประชุมใหหนำภาคเหนือ
สัญจร ครั้งที่ 50
และร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระรา
ชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรั

ณ ห้องประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง
ช่วงค่ำทางเจ้าภาพได้จัดงานเลี้
ยงฉลองสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางสงเคร
าะห์
ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีต่อแขกผู้มีเกียรติ
โดยการเข้าร่วมการประชุมใหหนำสั
ญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 50
และงานฉลองสมโภชกระถางธูปพระราช
ทานฯ ครั้งนี้
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและ
เป็นกันเอง
จากคณะกรรมการสมาคมใหหนำนครลำปา
งและคณะผู้จัดงาน
thai-hainan_2022-05-27 generated by VisualLightBox.com