หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

งานวันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ 84 ปี ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565


  
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 36
ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ 84 ปี
ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565


thai-hainan_2022-05-14 generated by VisualLightBox.com