หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว (บางรัก) วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


  
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 36
เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ณ ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว (บางรัก)
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
thai-hainan_2022-02-11 generated by VisualLightBox.com