หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายกและประธานศาลเจ้าไทฮั้ว(ตลาดน้อย) พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 35 เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว(ตลาดน้อย) เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


  
คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายกและประธานศาลเจ้าไทฮั้ว(ตลาดน้อย)
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 35
เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว(ตลาดน้อย)
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
thai-hainan_2021-02-24