หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พิธีฉลองวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563


  
คุณมิตร รัตนโอภาส นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์และประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกสมาคมใหหนำฯ และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมใหหนำฯ
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35
ร่วมพิธีฉลองวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-11-15_1