หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

การประชุมไหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 49 ณ ห้องเพชรรัตน์ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์ โดยคุณสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม


  
การประชุมไหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 49
ณ ห้องเพชรรัตน์ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์
โดยคุณสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานเปิดการประชุมไหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 49

และมีคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมดังนี้
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และนายกกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกและนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายกสมาคมฯ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกสมาคมฯ และเหรัญญิก
และคุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคม
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 35
และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี คุณนที เมฆรุ่งโรจน์
เป็นประธานในการดำเนินการประชุม
และ ดร.ธเนศ จิตสุทธิภากร ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

เสร็จจากการประชุม ผู้ร่วมประชุมเดินทาง ทางแพไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อนมัสการ องค์เจ้าแม่ทับทิม
ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม แควใหญ่ ปากน้ำโพ

ในภาคค่ำทางเจ้าภาพ คุณมารุต เชาว์ปรีชา นายกสมาคมไหหนำนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติ
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยง
ณ ห้องเพชรรัตน์ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์
โดยมี คุณณรงค์ มะระยงค์  รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ
และ ชมการแสดงคณะเสือทองไหหน่ำ และการแสดงอื่นๆ
งานเลี้ยงภาคค่ำในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-11-07