หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนท่านนายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 35 ร่วมงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมฉลองวันชาติจีน และเทศกาลไหว้พระจันทร์มณฑลไหหลำ โดยท่านเซียว เจี๋ย อธิบดีฝ่ายแนวร่วมรักชาติ ผู้นำมณฑลไหหล


  
ท่านเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายกสมาคมฯ
ได้เป็นตัวแทนท่านนายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 35 ร่วมงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์
พร้อมฉลองวันชาติจีน และเทศกาลไหว้พระจันทร์มณฑลไหหลำ
โดยท่านเซียว เจี๋ย อธิบดีฝ่ายแนวร่วมรักชาติ ผู้นำมณฑลไหหลำ
และองค์กรไหหลำต่างๆ หลายประเทศ ร่วมกล่าวอวยพร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-09-30