หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านนายกกิตติมศักดิ์ถาวร นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส นายกกิตติมศักดิ์ ท่านนายกนที เมฆรุ่งโรจน์ และคณะกรรมการ สมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 35 และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ ได้ร่วมแสดงความยิ


  
ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านนายกกิตติมศักดิ์ถาวร นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส นายกกิตติมศักดิ์
ท่านนายกนที เมฆรุ่งโรจน์ และคณะกรรมการ สมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 35
และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ ได้ร่วมแสดงความยินดี
ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
ในงานสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่ 16 ณ สโมสร สมาคมใหหนำฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-09-19