หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก/ประธานศาลเจ้าไท้ฮัว (ตลาดน้อย) คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ กรรมการที่ปรึกษานายก คุณเกียรติ รุจนพิชญ์ รองประธานที่ปรึกษา คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส กรรมการที่ปรึกษา คุณตุ้น เมฆราตรี ผู้จัดการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประ


  
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก/ประธานศาลเจ้าไท้ฮัว (ตลาดน้อย)
คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ กรรมการที่ปรึกษานายก
คุณเกียรติ รุจนพิชญ์ รองประธานที่ปรึกษา
คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส กรรมการที่ปรึกษา
คุณตุ้น เมฆราตรี ผู้จัดการสมาคมฯ
และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
ร่วมจัดงานทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าไท้ฮัว (ตลาดน้อย)
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
thai-hainan_2020-08-31