หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณชาตรี พงศกรชัย อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณดิเรก วงศ์ไวโรจน์ อุปนายก คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก และคุ


  
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณชาตรี พงศกรชัย อุปนายก
คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณดิเรก วงศ์ไวโรจน์ อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก
และคุณตุ้น เมฆราตรี ผู้จัดการสมาคมฯ
ร่วมงานสังสรรค์ชมรม 9 สมาคมจีน ครั้งที่ 574
โดยสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
thai-hainan_2020-08-29