หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก และประธานโครงการใหหนำสู้ภัยโควิด-19 คณะกรรมการฝ่ายสตรี นำโดยคุณณภัค นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต ดร.อติพร ศิริพัฒน์ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ เป็นตัวแทนสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบเครื่องเขียน ของเล่


  
คุณมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก และประธานโครงการใหหนำสู้ภัยโควิด-19
คณะกรรมการฝ่ายสตรี
นำโดยคุณณภัค นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต
ดร.อติพร ศิริพัฒน์
คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์
เป็นตัวแทนสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบเครื่องเขียน ของเล่น นมผงสำหรับเด็ก
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และสิ่งของที่จำเป็น
แก่ชุมชนคลองเตยแฟลต 23-24
ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากการบริจาคในโครงการใหหนำสู้ภัยโควิด-19
ที่เหลือทั้งหมดมูลค่า 47,008 บาท
และจากคณะกรรมการสตรีร่วมบริจาคเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย
thai-hainan_2020-08-23