หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกและประธานโครงการ “ ใหหนำสู้ภัยโควิด-19 ” ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกและนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 ร


  
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกและประธานโครงการ “ ใหหนำสู้ภัยโควิด-19 ”
ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกและนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35
ร่วมบริจาคเครื่องอบแห้งสายยาง ขนาดบรรจุ 500 ลิตร มูลค่า 74,900 บาท
แก่ โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
และ บริจาคเครื่องปั่นหาความเข้มข้นเลือด มูลค่า 80,000 บาท
แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ในโครงการ “ ใหหนำสู้ภัยโควิด-19 ”
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
thai-hainan_2020-08-04