หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายกและประธานศาลเจ้าไท้ฮัว คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณสุวัชชัย เอกชัยศิริ อุปนายก คุณเกียรติ รุจนพิชญ์ รองประธานที่ปรึกษา คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส ที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมสมัยที่ 35 ร่วมทำพิธ


  
คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายกและประธานศาลเจ้าไท้ฮัว
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณสุวัชชัย เอกชัยศิริ อุปนายก
คุณเกียรติ รุจนพิชญ์ รองประธานที่ปรึกษา
คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส ที่ปรึกษา
พร้อมคณะกรรมสมัยที่ 35 ร่วมทำพิธีฉลองวันเกิดเจ้าแม่ไท้วา ศาลเจ้าไท้ฮัว (ตลาดน้อย)
และมีการแสดงอุปรากรจีน(งิ้วหุ่นกระบอก) ถวายแด่จ้าแม่ไท้วา
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-08-01