หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกและประธานก่อสร้าง ท่านส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก และคณะกรรมการสมัยที่ 35 ร่วมกันทำพิธีสรงน้ำและเฉลิมฉลองเปลี่ยนเครื่องทรง องค์เจ้าพ่อกวนอูและเทพทุกองค์ในศาลเจ้า เพื่อเป็นศิริมงคล


  
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกและประธานก่อสร้าง
ท่านส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
และคณะกรรมการสมัยที่ 35
ร่วมกันทำพิธีสรงน้ำและเฉลิมฉลองเปลี่ยนเครื่องทรง
องค์เจ้าพ่อกวนอูและเทพทุกองค์ในศาลเจ้า เพื่อเป็นศิริมงคล
เนื่องในวาระบูรณะปรับปรุงศาลเจ้า ณ ศาลเจ้ารางบัว (เจ้าพ่อกวนอู)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
thai-hainan_2020-06-07