หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากมณฑลไหหลำ ขอเชิญชวนผู้มีความสามารถ ไปทำงานใน มณฑล ไหหลำ (มุ่งหน้าไปยังเกาะไหหลำ งานรอท่าน 30,000 อัตรา)


  
ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากมณฑลไหหลำ
ขอเชิญชวนผู้มีความสามารถ ไปทำงานใน มณฑล ไหหลำ
(มุ่งหน้าไปยังเกาะไหหลำ งานรอท่าน 30,000 อัตรา)
 
เรียน เพื่อนพี่น้องไหหลำทุกท่าน
ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  จากมณฑลไหหลำ
ขอเชิญชวน ผู้มีความสามารถ ไปทำงานใน มณฑลไหหลำ มีงานอยู่ 6 ด้าน ได้แก่ 
  1. งานด้านการบริหารและการจัดการ 
  2. งานวิชาชีพเฉพาะและงานเทคนิค
  3. ช่างฝีมือชั้นสูง งานพัฒนาชุมชน
  4. งานบริการสังคม
  5. งานการต่างประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อ ตอบสนอง 12 ธุรกิจที่สำคัญ  ได้แก่ การท่องเที่ยว การพัฒนาเกษตรเขตร้อน
โทรคมนาคมด้าน Internet ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกรรมการเงินสมัยใหม่ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
การจัดส่งยุคใหม่ อุตสาหกรรมแก้สและน้ำมัน การแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูง วัฒนธรรมและการกีฬา  
       
วิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบ on-line
เพื่อให้มีการสัมภาษณ์ตรงระหว่าง ผู้สมัคร และ หน่วยงานที่รับสมัคร

โดยเข้าไปที่ website https://m.contacthainan.gov.cn/ รายละเอียด ตามfile ที่แนบนี้ Download
จากคณะทำงานศูนย์ข่าว ไทย-ไหหลำ (THN NEWS)
 
 
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย 1 ใน 9 องค์กรทั้งโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีน
ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยกัน
ตามนโยบาย One Belt,One Road
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ ประธานคณะทำงานฯ ฝ่ายไทย และ นายกกิตติมศักดิ์ สุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย
แถลงข่าวความเป็นมา

https://youtu.be/5mHVsXBP5eg