หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่าน นที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้คุณ ณภัค นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการและคณะกรรมการสมัยที่ 35 เป็นตัวแทนร่วมงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิมศรีนาวา จ.นครนายก ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราช


  
ท่าน นที เมฆรุ่งโรจน์  นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้คุณ ณภัค นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการและคณะกรรมการสมัยที่ 35
เป็นตัวแทนร่วมงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิมศรีนาวา จ.นครนายก
ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธี
โดยมี ท่าน สมชาย ฤกษ์ศุภผล ประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมศรีนาวา
เป็นผู้นำประกอบพิธีไหว้และถวายงิ้วเจ้าแม่ทับทิม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
thai-hainan_2020-03-08