หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 48 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย (ภาพงานเลี้ยงภาคค่ำ)


  
การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 48 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานเปิดการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 48 พร้อมรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตาม
พร้อมกันนี้ยังมีท่าน มิส ฉี เชี่ยน ผู้อำนวยการสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
และมีคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมดังนี้
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์
ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายกและเหรัญญิก
และท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคม
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 35 และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม
และ ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมภาคเหนือสัญจร ตามระเบียบวาระต่างๆ

ทางเจ้าภาพท่านอภิชาติ ไม้ประดิษฐ์ ประธานชมรมใหหนำสุโขทัย ได้รับเกียรติจาก
ท่าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงภาคค่ำ ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า
ชมการแสดง แสง สี เสียง และ ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับผู้มาร่วมงาน

ซึ่งการประชุมและงานเลี้ยงภาคค่ำในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
(ภาพงานเลี้ยงภาคค่ำ)
thai-hainan_2020-02-29_02