หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมค


  
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านมานะผล ภู่สมบุญ อุปนายก
ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
เข้าร่วมประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 60
ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดยมี ท่านสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวเปิดงาน
ท่านวีระ หาญศิริสาธิต นายกสมาคมและเลขานุการสมาคมไหหลำสุราษฏร์ธานี
เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ และเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเวลากลางคืน
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2020-02-22