หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ท่านชัยณรงค์ แซ่โง้ว ประะานฝ่ายศาลเจ้าสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 ร่วมทำพิธีเปิดไฟปฐมฤกษ์ฉลองเทศกาลตรุษจีนและพิธีเซ่นไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล ณ ศาลเจ้าจุ้


  
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านชัยณรงค์ แซ่โง้ว ประะานฝ่ายศาลเจ้าสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35
ร่วมทำพิธีเปิดไฟปฐมฤกษ์ฉลองเทศ
กาลตรุษจีนและพิธีเซ่นไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล
ณ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
thai-hainan_2020-02-08