หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก และผู้มีจิตศรัทธา โดย คุณณภัค-เจวา นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ พร้อมคณะเดินทางจ


  
ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
และผู้มีจิตศรัทธา โดย คุณณภัค-เจวา นคนนทปกรณ์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
พร้อมคณะเดินทางจำนวนกว่า 50 ท่าน
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเบิกเนตรองค์เจ้าแม่ทับทิมและฉลองสมโภชเจ้าแม่ทับทิม(องค์ใหญ่)
ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
thai-hainan_2020-01-16